Home CTZ 2005
CTZ activiteiten 2005

Activiteiten CTZ in 2005

Overdracht naar de nieuwe CTZ
Het CTZ in de huidige samenstelling is door het Afdelingsbestuur Zweefvliegen op 13 juni 2005 voor vier jaar benoemd. Daarvoor bestond de CTZ alleen nog uit William van Reijn, nadat ook Charles Munnig Schmidt na vele jaren als voorzitter CTZ een jaar daarvoor aangaf te willen stoppen.

Afronden Kwaliteitshandboek Erkende Zweefvliegtechnicus
Onder de vorige CTZ zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot het nieuwe Kwaliteitshandboek Erkende Zweefvliegtechnicus. Daar is het huidige CTZ mee verder gegaan. In eerste aanzet in werkgroepen en later door het CTZ zelf is het eindresultaat bereikt en eind augustus 2005 aan IVW gestuurd. Daar heeft het door de overdracht van zweefvliegen van Jan de Jong en Bert van de Schoor naar Hok Goei tot augustus 2006 geduurd totdat de eerste versie definitief gereed was.

Kunststof-workshop op 23 en 24 juni 2005
Op april 2005 vond de kunststof workshop plaats bij Service Center Terlet voor 33 technici en aspirant-technici. Voor de CTZ betekende de organisatie zeer weinig werk omdat dit inmiddels de derde keer was dat de workshop georganiseerd werd door het SCT/Peter Jansen. Met uiteraard ook dank aan Bobo en André voor de deskundige begeleiding.

Hamer in de vleugel

Eerste tussentijds overleg met II op 4 november 2005
Voorafgaand aan het overleg met IVW in de middag vond ’s ochtends overleg met II plaats. De stand van zaken over diverse onderwerpen en de taakverdeling tussen II en CTZ stonden centraal.

Eerste tussentijds overleg met IVW
Op 4 november vond het eerste overleg plaats tussen CTZ en IVW.
Aanwezig waren beide vertegenwoordigers die zweefvliegen onder hun hoede hebben: Jan de Jong en Bart van de Schoor. Afgesproken is twee keer per jaar te overleggen, waarvan eenmaal gezamenlijk met II. Over radiokeuringen werden tevens afspraken gemaakt.

EAS workshop Part-M op 5 november 2005 in Keulen
European Air Sports organiseerde samen met EASA in Keulen een workshop over Part-M (Maintenance), welke regelgeving in de toekomst voor vele europese luchtsporten (valschermzweven, balonnen, parachutespringen, zweefvliegen) gaat gelden. Aan het eind van de workshop concludeerde EASA dat Part-M aangepast diende te worden om de regelgeving voor de luchtsporten werkbaar te maken. Een van de belangrijkste gevolgen is de vorming van de MDM032 werkgroep die vervolgens voor EASA een eerste gesprekspartner is geworden over het ontwerp van Part-M.
Frank Beemster en Rob Kleijn hebben deze workshop bezocht.

Landelijke Techniciconferentie 12 november 2005
Voor het contact met de zweefvliegtechnici wordt periodiek door de CTZ een techniciconferentie georganiseerd. De eerste techniciconferentie die het huidige CTZ organiseerde werd door meer dan 100 technici bezocht. Dit kwam ongetwijfeld door de gastspreker Loek Boermans in het middagprogramma.

Downloads:

Notulen van CTZ vergaderingen in 2005

Jaarverslag 2005
Download hier het Jaarverslag 2005 van de commissie CTZ (uit het jaarverslag van de KNVvL afdeling Zweefvliegen).