Home CTZ 2006
CTZ activiteiten 2006

Activiteiten CTZ in 2006

Nieuw Kwaliteitshandboek EZT per 1 augustus 2006 in werking
Begin augusus 2006 was het Kwaliteitsboek definitief en na de zomervakantie heeft iedere EZT een exemplaar ontvangen. De basis voor het stelsel van Erkende Zweefvliegtechnici is daarmee gegarandeerd ( in ieder geval tot de invoering van de Europese regelgeving, naar verwachting in september 2008).
Download: Het Kwaliteitshandboek EZT (u krijgt meteen versie 2 van 2007)

Aanpassing MAL 17/93 over breukstukken
Op verzoek van de CTZ heeft IVW MAL 17/93 aangepast. Steeds meer wordt het rode breukstuk in Nederland toegepast, terwijl gebruik volgens de Nederlandse regelgeving niet was toegestaan. Zo wordt bij de LS 6-18W het rode breukstuk aanbevolen voor de lierstart. Door aanpassing van de MAL uit 1993 is dit probleem verholpen.
Download: AIC-B 2006-07 Breukstukken

Advies aan het ABZ over EASA A-NPA 14/2006
Wij hebben advies uitgebracht aan het afdelingsbestuur over de EASA A-NPA 14-2006 (over het gedeelte Continuing airworthiness). Inmiddels heeft de KNVVL namens alle luchtsporten gereageerd en kortheidshalve verwijzen wij naar de KNVVL-publicaties hierover. Naar verwachting wordt er een categorie luchtvaartuigen geïntroduceerd met een grens van een maximale MTOM (Maximum Take-Off Mass) van 850 kilogram, waar dus ook alle zwevers en TMG/zelfstarters/thuisbrengers onder vallen.

EASA-workshop Part-M aircraft not involved in commercial air transport (General Aviation)
Op 1 december 2006 is door EASA in Keulen een workshop Part-M for aircraft not involved in commercial air transport (General Aviation) georganiseerd. Deze is door Frank Beemster en Rob Kleijn bijgewoond. Conclusie van deze workshop, die ook door EASA zelf werd getrokken: the legislation is still in a state of flux.
De publicatiedatum van de nieuwe regelgeving is verschoven van maart 2007 naar juli 2007. In aanmerking nemend dat EASA moet werken volgens de procedure voor invoering van nieuwe Europese regelgeving moet ook nog antwoord worden gegeven op de 4.400 reacties op de NPA (voorstel tot aanpassing van wetgeving) 14-2006 in een CRD (commentaar antwoord document). EASA was met de kerst 2006 in concept klaar met een CRD op een NPA uit 2005. Dat heeft dus een jaar geduurd. De vraag is uiteraard gesteld of juli 2007 dan wel een reële publicatiedatum voor de nieuwe regelgeving is. Dat is nog steeds het doel van EASA. Inwerkingtreding datum is 28 september 2008.
De input van de KNVVL op de regelgeving loopt via de EGU. De nationale organisaties van zweefvliegers in de EU zijn vertegenwoordigd in een werkgroep, de MDM032. Hierin wordt goed werk verricht om de toekomstige regels ook praktisch uitvoerbaar te maken.

Geen regulier overleg met IVW in 2006
Helaas heeft er in 2006 geen officieel overleg plaatsgevonden met IVW. Frank Beemster heeft wel rechtstreeks overleg gevoerd met Hok Goei.

Notulen van CTZ vergaderingen in 2006

Regionaal overleg
In 2006 heeft de CTZ drie vergaderingen van de technici in de regio Zuid bijgewoond en één vergadering van de technici in Regio Noord/Oost. Klik hier voor de notulen.

Jaarverslag 2006
Download hier het Jaarverslag 2006 van de commissie CTZ (uit het jaarverslag van de KNVvL afdeling Zweefvliegen).