Home CTZ 2008
CTZ activiteiten 2008

Activiteiten CTZ in 2008

Overleg met IVW op 11 februari 2008
Op 11 februari heeft het reguliere periodieke overleg met IVW plaatsgevonden. Belangrijkste onderwerpen waren: Bevoegdheid inbouwen Mode S transponder, implementatie Part-M, uitvlaggende vliegtuigen en wel of geen periodiek onderhoud aan transponders.
Verslag van het overleg met IVW op 11 februari 2008
Ontvangen brief over de bevoegdheden inzake inbouw van mode S transponders

Bijeenkomst CTZ met Koos Tromp op 21 maart
De CTZ heeft alleen vergaderd over de zaken die met de komst van Part-M moeten worden uitgevoerd. Daarom is Koos Tromp ook uitgenodigd. Taken zijn verdeeld, afspraken gemaakt.
Download Verslag 21032008

EGU meeting in Hannover op 16 en 17 mei 2008
Frank en Rob zijn naar deze bijeenkomst geweest. Van vele EU-lidstaten was een afvaardiging aanwezig. De laatste ontwikkelingen over Part-M zijn vrijdag doorgenomen. Zaterdag is met name ingegaan op NPA 2008-03, de eerste concept-regelgeving voor de nieuwe europese onderhoudstechnicus voor zweefvliegtuigen, ELA (European Light Aircraft). Er komt een ELA basic en ELA full bevoegdheid.
Download: Tekst NPA 2008-03

25 juni IVW bijeenkomst over part 145 voor General Aviaton
In deze bijeenkomst werden de volgende presentaties gegeven:
Wijzigingen in Part-M
Historische vliegtuigen en EASA Annex II-vliegtuigen
Weesvliegtuigen (Orphan aircraft)
Airworthiness Directives

3 juli EASA workshop in Keulen
Dit is inmiddels de derde EASA workshop met Part-M voor General Aviation not Commercial Air Transport (CAT), waarin EASA stakeholders bijpraat over de ontwikkelingen voor hun deel van Part-M en feedback krijgt op EASA-voorstellen. Frank Beemster en Piet Standaart hebben deze bijeenkomst bijgewoond.

9 juli Overleg met IVW over complex onderhoud
Verslag van het periodiek overleg met IVW van 9 juli 2008

26 augustus Overleg met IVW over de CAMO en complex onderhoud
Verslag van het periodiek overleg met IVW van 26 augustus 2008

20 september CTZ-vergadering op Teuge
Verslag CTZ-vergadering 20 september

3 oktober Overleg met IVW over de CAMO, het onderhoudsprogramma en de NPA 2008-03
In dit overleg bleken de onderhoudsprogramma's van Koos Tromp nog niet beoordeeld te zijn. Verder besproken de grootte van de controlled environment in de CAMO en onze gedachten geuit over de NPA 2008-03 en een simpelere opbouw van vakken en bevoegdheden besproken.
Van dit overleg is geen verslag gemaakt.

1 en 2 november Kunststof workshop op Terlet
Helaas moest de CTZ deze door SCT georganiseerde workshop cancellen omdat er 16 aanmeldingen waren, terwijl er plaats is voor ongeveer 30 cursisten. Op 2 en 3 mei 2009 wordt een volgende workshop georganiseerd.

29 november Techniciconferentie te Schaarsbergen
Hieronder kun je de presentaties van de technicus conferentie downloaden:
Presentatie Part-M en ELA1
Presentatie IVW over het onderhoudsprogramma
Presentatie Inspectie-instituut over bevindingen in 2008
Presentatie Vliegtuiglogboek

13 december eerste kompascursus regio Zuid
Per kompascursus, die gegeven wordt door Koos Tromp, is plaats voor 10 cursisten. Na bestudering van de theorie thuis volgt een theorie-examen, waarna een praktijkoefening en examen volgt. De belangstelling was groot. Al op de techniciconferentie in Schaarsbergen op 29 november schreven 14 kandidaten in. Diegenen die niet aan de beurt zijn gekomen, zijn in januari 2009 bij de tweede kompascursus in Zuid aan de beurt.

Regionaal overleg
In 2008 heeft de CTZ drie vergaderingen van de technici in de regio Zuid bijgewoond. Klik hier voor de notulen.