Home CTZ 2010
CTZ activiteiten 2010

Activiteiten CTZ in 2010

CAMO

Het afgelopen jaar heeft voornamelijk in het teken gestaan van het verder uitbouwen van de CAMO organisatie. Dit jaar zijn alle voormalige EZT's omgeschoold tot ARC/AMP inspecteurs. Op dit moment beschikt de CAMO over 57 ARC Inspecteurs en 45 AMP Inspecteurs. Verder zijn er twee gesprekken geweest met IVW over de aanloopproblemen met de CAMO. Deze gesprekken hebben in een goede atmosfeer plaatsgevonden.

Er is een nieuwe versie van het handboek (CAME) van de CAMO uitgekomen. Deze revisie was nodig door wijzigingen in de EASA Part-M regelgeving.

Inspraak

De CTZ heeft commentaar geleverd op een voorgestelde AD (PAD) op het gebied van veiligheidsriemen. Indien deze AD van kracht was geworden dan had dit verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de clubs en vliegtuigeigenaren. Door het vele commentaar dat in de inspraakronde geleverd is, heeft de EASA de voorgestelde AD ingetrokken.

Daarnaast heeft het Afdelingsbestuur Zweefvliegen, na advies van de CTZ, via de EGU geprobeerd om DG-Flugzeugbau te bewegen het Betreuungsvertrag per vliegtuig niet in te voeren. DG is daar toch toe over gegaan.

Regionaal overleg

In 2010 heeft de CTZ drie vergaderingen van de technici in de regio Zuid bijgewoond. Klik hier voor de notulen.

Jaarverslag 2010

Download hier het Jaarverslag 2010 van de commissie CTZ (uit het jaarverslag van de KNVvL afdeling Zweefvliegen).