Home CTZ 2013
CTZ activiteiten 2013

Activiteiten CTZ in 2013

CTZ Algemeen

De CTZ is een onafhankelijke adviescommissie voor technische zaken binnen de Nederlandse zweefvliegerij.
Daarnaast verricht de CTZ, in toenemende mate, ondersteunende werkzaamheden voor de CAMO van de KNVvL afdeling Zweefvliegen. Net zoals andere jaren zijn er ook dit jaar weer een aantal (praktische) vragen van technici uit het land beantwoord.

In 2013 is Hein van Leeuwen teruggetreden als lid van de CTZ en als Accountable Manager van de CAMO. Beide rollen zijn overgenomen door Jaap Vis.

In 2013 is de CTZ tweemaal (juni/december) bijeen geweest voor onderling overleg. Daarnaast is er over lopende zaken onderlinge afstemming geweest via telefoon en e-mail contact.

Landelijke technici conferentie

Op 28 september 2013 organiseerde de CTZ de twee-jaarlijkse nationale technicusdag, deze keer op Malden waar we te gast waren bij de Nijmeegse Aero Club (NijAC).


Aankondiging conferentie
Uitnodiging en Agenda

Ochtend programma
Opening en mededelingen (Frank Beemster)
Stand van zaken CAMO en Inspectie Instituut (Frank Beemster / Hugo Ording)
Presentatie ILT: Maintenance Directive NL-2011-002
Presentatie ILT: NPA 2012-15 "B2L and L Licenses"

Middag programma
Presentatie Glider Pilot Shop (Maurits Dortu)
Presentatie Service Center Terlet (Peter Jansen)
Presentatie Alexander Schleicher ASG-32 (Michael Greiner)

 

EASA regelgeving

Het is EASA niet gelukt om in 2013 de nieuwe regelgeving voor AML bevoegdheden (NPA2012-15) bekend te maken. Van de mogelijkheid tot inspraak op deze regelgeving heeft de CTZ eind 2012 reeds gebruik gemaakt. De verwachting is nu dat de resultaten van de inspraakronde samen met de regelgeving begin 2014 gepubliceerd gaat worden.

CAMO

De CAMO organisatie is in het afgelopen jaar gecontinueerd en er is dit jaar een nieuwe versie van het handboek (CAME) gepubliceerd. Eind 2013 beschikt de CAMO over 68 (+4) ARC inspecteurs en 53 (+1) AMP inspecteurs.

Regionaal overleg

In 2013 heeft de CTZ drie vergaderingen van de technici in de regio Zuid bijgewoond. Klik hier voor de notulen.

Jaarverslag 2013

Download hier het Jaarverslag 2013 van de commissie CTZ (uit het jaarverslag van de KNVvL afdeling Zweefvliegen).