Home CTZ 2014
CTZ activiteiten 2014

Activiteiten CTZ in 2014

CTZ Algemeen

De CTZ is een onafhankelijke adviescommissie voor technische zaken binnen de Nederlandse zweefvliegerij.
Daarnaast verricht de CTZ, in toenemende mate, ondersteunende werkzaamheden voor de CAMO van de KNVvL afdeling Zweefvliegen.
Net zoals andere jaren zijn er ook dit jaar weer een aantal (praktische) vragen van technici uit het land beantwoord.

In 2014 zijn er geen wijzigingen geweest in de samenstelling van de commissie.

In 2014 is de CTZ eenmaal (oktober) bijeen geweest in een gezamenlijke vergadering met de CAMO en het Inspectie Instituut. Daarnaast is er over lopende zaken onderlinge afstemming geweest via telefoon en e-mail contact.

EASA regelgeving

EASA heeft ook in 2014 de nieuwe regelgeving voor AML bevoegdheden (NPA2012-15) niet gepubliceerd. Van de mogelijkheid tot inspraak op deze regelgeving heeft de CTZ eind 2012 reeds gebruik gemaakt. Het is tot op heden onduidelijk wanneer een formele reactie van EASA op de geleverde inspraak verwacht kan worden.

EASA heeft in de loop van 2014 formeel onderkend dat er meer proportionele regelgeving voor de General Aviation wenselijk is. De aanpassingen in de regelgeving zijn nog niet duidelijk en de impact op de zweefvlieg-technische zaken is dan ook nog niet bekend.

CAMO

De CAMO organisatie is in het afgelopen jaar gecontinueerd. Eind 2014 beschikt de CAMO over 68 (ongewijzigd) ARC inspecteurs en 56 (+3) AMP inspecteurs.

Regionaal overleg

In 2014 heeft de CTZ drie vergaderingen van de technici in de regio Zuid bijgewoond. Klik hier voor de notulen.