Home CTZ 2015
CTZ activiteiten 2015

Activiteiten CTZ in 2015

CTZ Algemeen

De CTZ is een onafhankelijke adviescommissie voor technische zaken binnen de Nederlandse zweefvliegerij.
Daarnaast verricht de CTZ, in toenemende mate, ondersteunende werkzaamheden voor de CAMO van de KNVvL afdeling Zweefvliegen.
Net zoals andere jaren zijn er ook dit jaar weer een aantal (praktische) vragen van technici uit het land beantwoord.

In 2015 zijn er geen wijzigingen geweest in de samenstelling van de commissie.

In 2015 is de CTZ eenmaal (oktober) bijeen geweest. Daarnaast is er over lopende zaken onderlinge afstemming geweest via telefoon en e-mail contact.

Opleidingen

Begin 2015 zijn er op twee dagen kompascursussen georganiseerd, respectievelijk op Salland (7 februari) en op Hilversum (7 maart).
Onder bezielende leiding van docent Koos Tromp, hebben 16 personen de bevoegdverklaring "Kalibreren en compenseren van bolkompassen in motorzweefvliegtuigen" behaald.

EASA regelgeving

EASA heeft ook in 2015 de nieuwe regelgeving voor AML bevoegdheden (NPA2012-15) niet gepubliceerd. Van de mogelijkheid tot inspraak op deze regelgeving heeft de CTZ eind 2012 reeds gebruik gemaakt. In de loop van 2015 is er door EASA wel het Comment Response Document voor deze regelgeving gepubliceerd, waarbij een groot deel van de door de CTZ ingediende verzoeken zijn gehonoreerd. De verwachting is dat deze regelgeving in de loop van 2016 definitief wordt.

EASA heeft in de loop van 2014 formeel onderkend dat er meer proportionele regelgeving voor de General Aviation wenselijk is. Hiertoe zijn al enkele aanpassingen in de regelgeving doorgevoerd en werkt EASA aan een een Part-M light.

CAMO

De CAMO organisatie is in het afgelopen jaar gecontinueerd.

In 2015 heeft de CAMO, naast de erkenning voor EASA vliegtuigen, een extra erkenning ontvangen voor Annex II vliegtuigen (NL-65).

De gewijzigde EASA regelgeving heeft nog niet geleid tot een veranderde werkwijze van de CAMO. Enerzijds zijn de voordelen voor de CAMO en zweefvliegtuigeigenaren nog niet evident. Daarnaast functioneert de CAMO in de huidig vorm prima en zijn alle inspecteurs aan de werkwijze gewend.

In 2015 zijn er door de CAMO 510 ARC inspecties en 351 onderhoudsprogrammas verwerkt.
Eind 2015 beschikt de CAMO over 67 (-1) ARC inspecteurs en 54 (-2) AMP inspecteurs.

Regionaal overleg

In 2015 heeft de CTZ drie vergaderingen van de technici in de regio Zuid bijgewoond. Klik hier voor de notulen.