Home CTZ 2016
CTZ activiteiten 2016

Activiteiten CTZ in 2016

CTZ Algemeen

De CTZ is een onafhankelijke adviescommissie voor technische zaken binnen de Nederlandse zweefvliegerij.
Daarnaast verricht de CTZ ondersteunende werkzaamheden voor de CAMO van de KNVvL afdeling Zweefvliegen.
Net zoals andere jaren zijn er ook dit jaar weer een aantal (praktische) vragen van technici uit het land beantwoord.

In 2016 heeft Egbert Veldhuizen het voorzitterschap van de CTZ overgenomen van Frank Beemster.
Eind 2016 legt Mark Verhagen zijn functie neer en wordt de functie van secretaris CTZ vacant.
In 2016 is de CTZ eenmaal bijeen geweest. Daarnaast is er over lopende zaken onderlinge afstemming geweest via telefoon en e-mail.

Landelijke technici conferentie

Op 26 november 2016 organiseerde de CTZ de nationale technicusdag, deze keer in het Van der Valk hotel nabij Papendal.


Aankondiging conferentie
Uitnodiging en Agenda

Programma
Opening en mededelingen (Egbert Veldhuizen)
Van GWL naar CS-STAN (Mark Verhagen)
Annex II supplement van de CAME (Frank Beemster)
Stand van zaken Inspectie Instituut (Hugo Ording)
Presentatie ILT: Part-M Light (ILT)
Presentatie ILT: Part-66 AML (ILT)
Bevoegdheden & Occurences (Egbert Veldhuizen)

EASA regelgeving

In de loop van 2016 heeft EASA een CRD (Comment Response Document) betreffende de nieuwe regelgeving voor AML bevoegdheden (NPA2012-15) gepubliceerd. Gesprekken met ILT over de conversie van bestaande AML's en toekomstige examinering van technici is daarop hervat. Het CTZ is direct betrokken bij deze gesprekken over met name de conversie van het nationale AML naar de Part-66 bevoegdheden. Daarnaast wordt gesproken om de toekomstige theorie examens voor technici binnen de KNVvL te organiseren.

EASA heeft in de loop van 2014 formeel onderkend dat er meer proportionele regelgeving voor de General Aviation wenselijk is. Hiertoe zijn al enkele aanpassingen in de regelgeving doorgevoerd en werkt EASA aan een een Part-M light.

CAMO

De CAMO organisatie is in het afgelopen jaar gecontinueerd. Een nieuwe versie (versie 8) van het handboek (CAME) is gepubliceerd.
Er is een vacature voor de rol van Coördinator Continuing Airworthiness.

De effecten van de meer proportionele regelgeving voor General Aviation vanuit EASA worden steeds meer duidelijk (evenals de daarbij behorende mogelijkheden en/of bezwaren). Hoewel er enkele verlichtingen van regelgeving mogelijk zijn, is er voor de Nederlandse zweefvliegerij geen directe noodzaak onderkent om in 2016 de werkwijze van de CAMO aan te passen

In 2016 zijn er door de CAMO 545 ARC inspecties en 194 onderhoudsprogrammas verwerkt.
Eind 2016 beschikt de CAMO over 68 (+1) ARC inspecteurs en 56 (+2) AMP inspecteurs.

Regionaal overleg

In 2016 heeft de CTZ drie vergaderingen van de technici in de regio Zuid bijgewoond. Klik hier voor de notulen.