Home Technicus


LET OP: Onderstaande informatie is van toepassing op de afgifte van AML A, B en C bevoegdheden zoals deze momenteel worden afgegeven.
De verwachtig is dat er vanaf 20?? alleen nog EASA Part-66 "L" brevetten worden afgegeven, waarvoor andere opleidings- en exameneisen gelden.
Onderstaande informatie is NIET van toepassing op de Part-66 L brevetten.


Technicus worden en blijven


Soorten zweefvliegtechnici
De bevoegdheid als zweefvliegtechnicus wordt afgegeven middels een Aircraft Maintenance Licence (AML). Er bestaan drie soorten ratings (bevoegdheden) voor zweefvliegtechnicus: AML-A, AML-B en AML-C (ook bekend als ZVT-A, ZVT-B en ZVT-C).

 • Als AML-A ben je bevoegd om onderhoud uit te voeren aan zweefvliegtuigen en motorzweefvliegtuigen, behalve onderhoud wat valt onder de AML-B of AML-C bevoegdheid.
 • Als AML-B ben je bevoegd om onderhoud uit te voeren aan de voorstuwingsinstallaties van motorzweefvliegtuigen.
 • Als AML-C ben je bevoegd om onderhoud uit te voeren aan elektrische en elektronische installaties in zweefvliegtuigen en motorzweefvliegtuigen.

Kennis en ervaring
Om zweefvliegtechnicus te worden dien je aangetoond te hebben dat je voldoende kennis en ervaring bezit. Voldoende kennis dien je aan te tonen door theorie-examen te doen voor Zweefvliegtechnicus A. Voldoende ervaring dien je op te doen door onder toezicht van een Erkend Zweefvliegtechnicus of Zweefvliegtechnicus onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Ook kun je extra ervaring op doen door het volgen van cursussen die door de CTZ worden georganiseerd. Om technicus B of technicus C te worden dien je eerst examen te hebben afgelegd voor technicus A (volgens ILT, dit is nergens formeel vastgelegd).

Theorie
Veel van de AML theorie is door Jo Wijnen (ELZC) opnieuw samengebracht tot een nieuwe (digitale) uitgave van het "Theorieboek voor technici". Het theorieboek is speciaal toegespitst op het examen voor zweefvliegtechnici. Het is dus persé geen naslagwerk. Dit theorieboek steunt voor een deel op de stof uit het oude handboek. De bruikbare delen zijn overgenomen en de delen die niet over de examenstof gaan zijn weggelaten. Meer theorie is de vinden in de literatuuropgave in elk hoofdstuk.

Inleiding Voorschriften Vliegtuigen Constructie Materialen
Instrumenten Elektrotechniek Motoren Motorinstrumenten Radio's
Antwoorden Fouten, omissies of andere op- of aanmerkingen op het theorieboek graag melden aan secretaris CTZ

We zijn nog op zoek naar mede-auteurs voor de onderdelen Radio's en Motorinstrumenten. Ook bij het uitwerken van antwoorden op de voorbeeldvragen kunnen we nog wat handjes gebruiken. Heb je belangstelling om één van deze taken uit te voeren, meld je dan aan bij secretaris CTZ

Let op!!!
De wettelijke regelingen veranderen snel a.g.v. overdracht bevoegdheden aan de EASA. Check daarom altijd de meest recente wetstekst via het internet.

Behalve de hierboven genoemde Nederlandse opleidingsdocumentatie is er via internet een grote hoeveelheid aanvullende informatie beschikbaar. Kijk ook eens in de documentatie library van de Amerikaanse FAA, waar het volledige opleidingsmateriaal voor technicus online beschikbaar is:

Theoriecursus voor zweefvliegtechnicus
Een goede voorbereiding op het theorie-examen is het volgen van de theoriecursus in de winter op zaterdagochtend. De theoriecursus wordt al sinds 1980 georganiseerd door de Regio Zuid. Sinds 2008 wordt deze cursus gegeven op de Vliegbasis Volkel. Kosten voor leden van clubs in de Regio Zuid bedragen € 75 per cursist, voor clubs uit de andere regio's € 95. Aanmelden via de secretaris CTZ

Theoretische examens
Er zijn verschillende examens voor de verschillende AML bevoegdheden. Per vak kost het theorie-examen € 105,00 (prijs 2008). Je kunt je bij ILT aanmelden voor de examens met dit inschrijfformulier. Meer informatie over technicus examens kun je vinden op de ILT website onder wet- en regelgeving. Onderaan de pagina staat een link naar Regeling opleiding examen bevoegdverklaringen AML en Part-66 AML met daarin gedetailleerde informatie over examenvakken en vrijstellingen.

Onderstaande tabel toont per bevoegdheid de exameneisen en de relevante leerstof.

Bevoegdheid Exameneisen Examenvakken Theorie
AML-A Wettelijk vereiste basiskennis AML-A

Exameneisen AML-A (samenvatting)
Voorschriften (alleen mondeling)
VliegtuigenVliegtuiginstrumenten
Elektrische installaties
II Voorschriften
III Aerodynamica en vliegmechanica
IV Constructie
V Materialen

VI Instrumenten
VII Elektrotechniek
AML-B Wettelijk vereiste basiskennis AML-B

Exameneisen AML-B (samenvatting)
Identiek aan AML-A (vrijgesteld indien kandidaat in bezit is van AML-A):
 • Voorschriften
 • Vliegtuigen
Extra examens tov AML-A:
 • Motoren
 • Motorinstrumenten
 • Elektrische installaties BIX Motoren
X Motorinstrumenten
VII Elektrotechniek
AML-C Wettelijk vereiste basiskennis AML-C

Exameneisen AML-C (samenvatting)
Identiek aan AML-A (vrijgesteld indien kandidaat in bezit is van AML-A):
 • Voorschriften
 • Vliegtuigen
Extra examen tov AML-A:
 • Elektrische- en elektronische installatiesVII Elektrotechniek
VIII Radio's en elektronica

In de volgende tabel zijn (om te oefenen) enkele eerder afgenomen examens opgenomen.

Examenvak AML-A AML-B AML-C
Vliegtuigen 2006 oktober & maart
2004
2003
2000 oktober & maart
1999 oktober & maart2000 oktober & maart
1999 oktober & maart
1985 oktober & april


1982
Instrumenten 2006 oktober & maart
2004
2003
n.v.t. n.v.t.
Electrische Installaties


2006 oktober & maart

2004
2003
2017
2014

2010
2006
2005

2003


2011


2005


1997
1982
1981
Voorschriften 2011 (proefexamen)
2010
2009 (proefexamen)
2008
2007 (proefexamen)
2006
1979
1978
2011 (proefexamen)
2010
2009 (proefexamen)
2008
2007 (proefexamen)
2006
1979
1978
2011 (proefexamen)
2010
2009 (proefexamen)
2008
2007 (proefexamen)
2006
1979
1978
Motoren n.v.t. 2017 april
2013 april
2006
2004
2003
1985
1984
n.v.t.
Motorinstrumenten n.v.t. 2017
2013 april
2006
2004
2003
1985
1984
n.v.t.

 Technicus worden (afgifte AML)

En dan.... de eerste aanvraag voor de bevoegdheid als Zweefvliegtechnicus aanvragen
Het AML kun je aanvragen als je geslaagd bent voor het theorie-examen en voldoende praktijkervaring hebt opgedaan. Bij de eerste aanvraag dient een verklaring van een bevoegd onderhoudstechnicus te worden gevoegd waarin hij verklaart dat je voldoende praktijkervaring hebt opgedaan.

Procedure voor afgifte van het AML
De procedure voor afgifte van de bevoegdheid wordt uitgevoerd door het KIWA register (postbus 4, 2280 AA in Rijswijk). Hiervoor dien je het formulier Aanvraag bevoegdverklaring voor onderhoudstechnici in te vullen. Geef op het formulier aan dat je een acceptgiro voor de kosten van de verlenging wilt ontvangen.
De kosten van afgifte en verlenging zijn gepubliceerd in de Regeling tarieven luchtvaart

 Technicus blijven (AML verlengen)

Het bewijs van bevoegdheid als zweefvliegtechnicus (AML) is twee jaar geldig. Na deze twee jaar dient de AML bevoegdheid verlengd te worden.
De procedure voor verlenging van de bevoegdheid wordt uitgevoerd door het KIWA register (postbus 4, 2280 AA in Rijswijk). Voor verlenging dien je het formulier Aanvraag bevoegdverklaring voor onderhoudstechnici in te vullen. Geef op het formulier aan dat je een acceptgiro voor de kosten van de verlenging wilt ontvangen.
De kosten van afgifte en verlenging zijn gepubliceerd in de Regeling tarieven luchtvaart

 Kompascursus

Voor het compenseren van bolkompassen in (motor)zweefvliegtuigen is een aparte bevoegdheid vereist. Deze bevoegdheid kan alleen verkregen worden door deel te nemen aan de kompascursus. Deze cursus wordt bij voldoende belangstelling (10 personen) door de CTZ georganiseerd en is tussen 2008 en 2012 inmiddels vier maal gegeven.

De kompascursus bestaat uit een theoretisch een een praktisch gedeelte. De theorie voor deze cursus kan hiernaast gedownload worden. Na afleggen van het theorie-examen wordt de procedure voor kompascalibratie en compensatie in de praktijk gebracht.

Bij succesvolle afronding van deze cursus krijgt de deelnemer een certificaat. Met dit certificaat kan bij AML verlenging verzocht worden om de bevoegdheid Compenseren van vliegtuig (bol)kompassen op het AML bij te schrijven.

Microsoft Excel Worksheet
calibratie-
stuurtabel.xls
Kompascursus
 Kunststof workshop

Door het Service Center Terlet wordt bij voldoende belangstelling (ongeveer 25 personen) een twee-daagse kunststof workshop georganiseerd (gemiddeld één maal in de drie jaar).

Naast enige theorie over het gebruik van kunststoffen en de afwerking daarvan, bestaat het grootste deel van de cursus uit het oefenen van praktische vaardigheden op dit gebied. Denk daarbij aan het maken, repareren en afwerken van een gat in bijvoorbeeld een vleugel. Na afloop van de workshop krijgt de deelnemer een certificaat van deelname.

Lees hier meer over de kunststof workshop van het Service Center Terlet.

 Workshop houtreparatie

Door de Vereniging Historische Zweefvliegtuigen wordt samen met de Aeroclub Salland bij voldoende belangstelling een houtreparatie-workshop georganiseerd (eerste twee weekeinden van oktober 2017).

Naast enige theorie over hout en de afwerking daarvan, bestaat het grootste deel van de cursus uit het oefenen van praktische vaardigheden op dit gebied.
Denk daarbij aan het maken, repareren en afwerken van een gat in bijvoorbeeld een vleugel.

Lees hier meer over de houtreparatie-workshop of geef u op via dit formulier.
Erkende Zweefvlieg Technicus (EZT)


Tot 2009 werd het onderhoud aan zweefvliegtuigen uitgevoerd door zweefvliegtechnici (ZVT/AML) en Erkende Zweefvliegtechnici (EZT). Een EZT werd door een club voorgedragen en na positief advies door het KNVvL Inspectie Instituut door ILT aangesteld. Alle EZT's uit het oude regime zijn in 2009/2010 in staat gesteld om via een verkorte procedure AMP en/of ARC inspecteur te worden. Na een onbeperkte verlenging van de EZT bevoegdheid in 2008, is de EZT bevoegdheid per 1 oktober 2011 opgehouden te bestaan.

Sinds 2009 wordt het onderhoud aan zweefvliegtuigen door zweefvliegtechnici uitgevoerd conform EASA Part-M. Binnen Part-M kennen we de aanvullende bevoegdheden ARC inspecteur (ARI) en AMP inspecteur (AMPI). De procedure voor het aanvragen van ARI of AMPI bevoegdheden is beschreven in de CAMO procedures.